Logopeda

Logopeda to specjalista, który kształtuje mowę oraz usuwa występujące w niej wady zarówno u dzieci, młodzieży jak również u osób dorosłych. W szczególności bada poprawność tworzenia dźwięku, pracę aparatu mowy, koordynację oddechu - wszystko to bowiem ma znaczenie dla budowania wyrazów i zdań. Dobiera odpowiednie metody i ćwiczenia, które pozwalają osiągnąć poprawność i swobodę posługiwania się mową.

Dlaczego do logopedy?

To, jak ważna jest korekta wad wymowy okazuje się dopiero w życiu dorosłym. Szczególnie zdają sobie z niej sprawę osoby, których wada nie pozwala na podjęcie wymarzonej pracy, utrudnia kontakty towarzyskie, naraża na nietaktowne uwagi i żarty, co powoduje niejednokrotnie brak pewności siebie i zamykanie się w sobie. Zatem wady wymowy mogą mieć olbrzymie następstwa w dorosłym życiu, choć można się do nich przyzwyczaić.

Pracę nad poprawną wymową proponujemy rozpocząć jak najwcześniej. Od stanu mowy dzieci zależy w znacznej mierze ich powodzenie w nauce, a szczególnie ma ona wpływ na początkową naukę czytania i pisania. Wskazane jest zatem, by kontakt z logopedą nawiązać od najwcześniejszych lat, choć naszym zadaniem wady wymowy można korygować w każdym wieku. Doskonałym przykładem niech będzie mówca Demostenes - wyszydzany początkowo przez lud w Atenach za trudności wysławiania się. W samotności, nad brzegiem morza wkładał kamyki w usta, ćwiczył język  tak długo, aż został wspaniałym mówcą.

Grupą wymagającą fachowej pomocy logopedy są także osoby u których pojawiają się specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu czyli dysleksja. Bardzo ważne jest aby również w ich przypadku zastosować odpowiednią terapię jak najwcześniej. Zignorowanie tego problemu może prowadzić nie tylko do narastania trudności szkolnych, ale i trudności w życiu codziennym, np.: przy wypełnianiu formularzy, opanowaniu nauki jazdy samochodem, myleniem numerów autobusów, telefonów, dat i godzin, kłopotach z czytaniem mapy i z orientowaniem się w nieznanym terenie.

Jak pracuje logopeda?

Wyjściową formą działania jest badanie wstępne przeprowadzane w gabinecie logopedycznym, gwarantującym odpowiednie warunki i wyposażenie w pomoce logopedyczne. Po zdiagnozowaniu wad wymowy, logopeda ustala plan logoterapii oraz częstotliwość spotkań. Spotkania najczęściej prowadzone są raz w tygodniu, co w większości przypadków skutkuje wyraźną poprawą mowy. Ważnym elementem terapii jest jednak regularne i odpowiedzialne wykonywanie zaleconych ćwiczeń w domu. Zajęcia polegają przede wszystkim na usprawnianiu narządów artykulacyjnych, gdyż mało sprawny język czy usta są często przyczyną braków postępu terapii. Następnie wywoływane są poprawne głoski zastępowane do tej pory przez wadliwe formy. W końcowej fazie utrwala się wywołane głoski w mowie spontanicznej.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci.

W trakcie zajęć prowadzone są ćwiczenia poszerzające rozumienie i używanie nowych słów, budowanie poprawnych gramatycznie wypowiedzi. Ćwiczenia słuchu, pamięci i spostrzegawczości przyczyniają się do poprawy osiągnięć przedszkolnych i szkolnych oraz lepszej komunikacji w grupie rówieśników. Systematyczna praca pozwala na wyraźną poprawę stanu mowy. Dziecko mile spędzając czas w efektywny sposób osiąga umiejętność wysławiania się. Każde zajęcia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka. Prowadzone są w formie zabawy, dostosowane są do wieku. Terapia jest przyjemna dla dziecka oraz zachęca je do dalszej pracy.

Podstawowy zakres świadczonych przez nas usług:

  • diagnoza wady wymowy
  • profilaktyka i terapia zaburzeń mowy,
  • terapia w opóźnionym rozwoju mowy, 
  • stymulacja rozwoju mowy,
  • jąkanie,
  • trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja), 
  • zaburzenia mowy i komunikacji towarzyszące upośledzeniu umysłowemu, zespołowi Downa, autyzmowi.